Ακρυλικά Zωγραφικής

Ακρυλικά Zωγραφικής

Τα ακρυλικά χρώματα πρωτοεμφανίστηκαν στο Μεξικό περίπου το 1950 και έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή με τη σταδιακή ανάπτυξη του καταναλωτισμού και του κινήματος Pop Art.

Στις μέρες μας τα ακρυλικά χρώματα αποτελούν τα πιο κοινά χρώματα κυρίως λόγω της ευκολίας στη χρήση τους, της αραίωσης τους με το νερό, του γρήγορου χρόνου στεγνώματος και της αντοχής τους στη γήρανση.